THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
IMG_5627.F.jpgVừa qua Ban thường trực CLB thơ Đường TP Hà Nội đã họp , trên cơ sở bảng chấm diểm của Ban Giám khảo  cùng thực tiễn diễn biến ngày hội thơ đã có sự đánh giá kết quả. Xin giơi thiệu toàn văn Thông báo của BCN
QTG .tho.1.jpg Xin gửi tới các Chiếu thơ Nội dung triệu tập buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch
Bích chuong .F.jpg    Xin giới thiệu toàn văn Kế hoach tổ chức giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch ...
image001.F.jpg Xin giới thiệu Thông báo số 2 /2013 của BCN CLB