THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

IMG_1758.1.jpg Xin giới thiệu một buổi sinh hoạt thơ của CLB thơ Thạch Thất
Van Nghe .1.jpgCLB Thơ Đường Hà Nội  6 tháng đầu năm, KH tới và Giao lưu ...
9901.jpgTrân trọng giới thiệu Tin và anh Hội Thơ Đường Luật VN tại Vũng Tàu
9922.jpgCLB Thơ Đường Luật Hà Nội với Ngày Thơ VN 2019