THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt đông CLB
27-11-2013
IMG_6313.F.jpg Quang cảnh Hội trường lớp tập huấn

Để nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động CLB, ngày 26, 27 tháng 11 năm 2013 tại Hội trường Trung tâm VH Thành phố Hà Nội , Ban giám đốc Trung tâm VH TP đã tổ chức đợt tập huấn cho Ban chủ nhiệm các CLB do Trung Tâm VH quản lý và các cán bộ quản lý văn hóa của Trung tâm các quận huyện.

      Trên một 100 đại biểu đã về dự. CLB thơ Đường Hà Nội có 5 đại biểu về dự.

     Sau lời khai mạc của ông Dương Minh Châu Giám đốc Trung tâm VH TP lớp bồi dưỡng được nghe các bài giảng của các Thạc sĩ, tiến sĩ  giảng viên Trường ĐH VH và của TT NC PC  tội phạm xã hội truyền tải những nội dung rất thiết thực cho những ngừơi tham gia tổ chức hoạt động CLB.

                    Trưa ngày 27 tháng 11 Hội nghị đã bế mạc.

Tác giả BBT