THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam đổi tên thành Hội thơ Đường luật Việt Nam
26-12-2012
IMG_1153.F.jpg Quang cảnh Văn phòng TT NCBT và phát huy văn hóa VN

Tin Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam chuyển tên thành Hội Thơ Đường luật Việt Nam

 

   Từ tháng 3 năm 2010  sau đại hội lần thứ 2 ,CLB UNESCO thơ Đường VN được Liên hiệp các Hội UNESCO VN đồng ý chuyển đổi thành Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam. Nhưng tới nay ( 3/12/2012 ) do những điều kiện chủ quan và khách quan  Liện hiệp  có công văn ngừng bảo trợ Hội UNESCO thơ Đường Việt Nam.

    Nhưng ngày 1/12 năm 2012 tại Văn phòng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã diễn ra buổi tiếp nhận quyết định của Tổng giám đốc Trung tâm NCBT và PH VH VN về việc tiếp nhận Hội thơ Đường Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này.

         Đại diện có Ban Thường trực Hội thơ Đường Việt Nam.

        Về phía Trung tâm có Giáo sư Hoàng Chương  Tổng giám đốc Trung tâm và các quan chức Trung tâm. Đặc biệt có Giáo sư Vũ Khiêu – Cố vấn và là người giới thiệu Hội thơ vơí Trung tâm cũng có mặt.

      Sau khi Giáo sư Vũ Khiêu đọc lời giới thiệu , Chủ tịch Hội thơ Kim Quốc Hoa đọc đơn xin ra nhập Tổ chức của Trung tâm, giáo sư Hoàng Chương đã đọc quyết định tiếp nhận ( Nguyên bản quyết định có kèm theo ).

          Như vậy là từ 1/ 12/ năm 2012  Hội thơ Đường của chúng ta được gọi là Hội thơ Đường luật Việt Nam . “Hội hoạt đông dưới sự quản lý, chỉ đạo của Tổng giám đốc Trung tâm NCBT và PH VH VN. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có  tài khoản  ngân hàng. Cơ sở của Hội là các Chi hội, chi nhánh, CLB có tư cách pháp nhân, chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam và Trung tâm” ( Trích điều 2 trong quyết định).

       Những dòng tin đặc biệt này tơí các Chi hội , chi nhánh và toàn thể hội viên được biết – Ngoài ra Quyết định này Văn phòng sẽ gửi tới các cơ sở để cùng nhau thực hiện.( Có vần vấn gì xin các Chi hội , chi nhánh liên hệ về Trang báo , hoặc Văn phòng hội – ĐT : 0912503 076 - 0988476851

          Dưới đây là bản chính Quyết định tiếp nhận của Trung tâm .

    IMG_5100.F.jpg    

Tác giả Theo tin từ "Thơ Đường đất Việt"