THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

1181.jpgTrân trọng giới thiệu Chùm thơ Xướng - Họa khoán thủ câu KIỀU do Xuân Lộc biên tập!
1177.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa do Quang Chính biên tập:
1174.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa của nhiều tác giả:
1171.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa do Xuân Lộc biên tập:
them xuan.jpgTrân trọng giới thiệu thơ Xướng - Họa:
-2017-2691.jpgXin trân trọng giới thiệu
1170.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa thể 
1143.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ Xướng - Họa , thơ vần trắc , do Xuân Lộc biên tập.