THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
tải xuống.jpgBầu trời thi ca không thể không nói tới Thơ Lý Bạch. XIn giới thiệu bài viết cảu Đinh Nho Hồng . Hà Đông
NGUYEN tRAI.jpg
Để ngẫm nghĩ về cách đối nhân xử thế của Tiền nhân, xin giới thiệu bài thơ ...
 Kinh Thanh.jpgXin được giới thiệu
1.jpgXin được giới thiệu
   Hac Lau . F.jpg          XIN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Trang Thu copy.jpgBài thơ Trung thu cảm sự của Nguyễn Phi Khanh, một nhân vật
thời Lê Lợi mới bắt đầu ...