THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chùm thơ xướng họa về Nữ Quân Vương
18-09-2014
Ba Trung.jpg Xin trân trọng giới thiệu

Bài xướng

 

            TRƯNG NỮ VƯƠNG

                                  

Ái quốc tự nhiên hữu xạ hương

Lưu danh muôn thuở lấy làm gương

Lợi nhà thiệt mạng không ngần ngại

Ích nước vong thân chẳng nhún nhường 

Hào kiệt thương nòi thề quyết chiến

Quần thoa yêu giống nguyện can trường

Mê Linh dậy trống chiêu binh sĩ

Khởi nghĩa dựng cờ Trưng Nữ Vương.

                                 Khảo Mai - TP HCM

 

 

TRƯNG NỮ VƯƠNG

                          (Họa  y đề )

 

Bà Trưng hữu xạ tự nhiên hương

Nam Hán mất hồn, nữ đế Vương

Vì nước quên thân thề dựng quốc

Thù nhà quyết chiến chốn xa trường

Giặc Tầu khiếp vía trang nhi nữ

Dân Việt tôn sùng một tấm gương

Tỏa sáng muôn đời lưu sử sách

Con người trí dũng đức khiêm nhường.

 

                     Nguyễn Đức Pha, Yên Bái                      

  ĐT: 0982507414 Email:ngducpha@gmail.com

             Blog: http://ngducpha.wordpress.com

 

TRƯNG NỮ VƯƠNG

                            (Họa y đề)

 

Dựng cờ khởi nghĩa cứu quê hương

Trí dũng Hai Bà sáng tấm gương

Nợ nước dấy binh không ngại khó

Thù nhà đánh giặc chẳng khoan nhường

Cưỡi voi xông trận thu thành quách…

Vung kiếm diệt thù giữ chính trường…

Thân gái kiên cường lo việc nước

Ngàn năm lồng lộng dáng quân vương…

                                       Nguyễn Đình Sơn

                                      Hoài Đức – Hà Nội

 

CÒN LƯU MÃI

 

Dòng giống anh hùng tỏa ngát hương

Nữ nhi hào kiệt sáng như gương

Thù nhà quyết trả, không do dự

Nợ nước phải đền chẳng chịu nhường

Dẫu phải hy sinh nơi chiến trận

Dù cho ngã xuống chốn sa trường

Mê linh thiên sử còn lưu mãi

Tụ nghĩa phất cờ "Trưng – Nhị - Vương".

                 Biên Đình - Phạm Đình Thi-

              ĐT : 0948.970.150 , Điện Biên

          Email : phamdinhthidb@gmail.com

 

ĐẤNG QUÂN VƯƠNG

                                     Họa đảo vận

 

Giang sơn gấm vóc quyết không nhường

Liệt nữ oai hùng đẹp tấm gương

Dũng cảm hy sinh  nơi chiến địa

Hiên ngang bất khuất  chốn xa trường

Muôn  đời  đất nước  ghi công  quả                              

Vạn thuở  tâm vàng  thắp nén hương

Ngưỡng vọng tiền nhân cờ chính nghĩa

Anh hào sáng mãi đấng Quân Vương.

        Nhất Tâm- Hà Nội

 

     HAI BÀ TRƯNG

                                         

   Mê Linh trù phú đất quê hương

   Hùng kiệt - Hai Bà sáng tấm gương

   Canh, cửi, tằm, tơ lòng hiếu nghĩa

   Công, dung, ngôn, hạnh nết khiêm nhường

   Thù nhà diệt giặc đành xung trận

   Nợ nước cứu dân chấp chiến trường

   Lãng Bạc, Hát Môn ngời khí tiết

    Rạng danh con cháu Tổ Hùng Vương !

 

Nguyễn Quý

Tây Hồ - Hà Nội 

 

TRẢ THÙ NHÀ ĐỀN NỢ NƯỚC

 

Thù nhà nợ nước nghĩa quê hương

Muôn thuở lưu truyền đẹp tấm gương

Một dạ nhất tâm cùng sánh bước

Kề vai chung gánh quyết không nhường

Cưỡi Voi, vung giáo thề xung trận

Xuống Ngựa rèn gươm lập đấu trường

Khí phách kiên cường bừng dậy sóng

Anh hùng dân tộc nữ Trưng Vương

        NguyễnVăn Báu - Hà Tĩnh

         Đt  : 0936 468 150

 

HAI BÀ TRƯNG

 

Muốn sống yên bình thuận sắc hương

Bị thù đàn áp phải nêu gương.

Căm hờn Hán tặc càng gây ác

Hào khí Việt thư há dễ nhường.

Khởi nghĩa kiên cường vào trận mạc

Cưỡi voi hùng dũng giữa sa trường

Ba năm độc lập ngời Nam sử

Truyền thống Vua Bà mãi vấn vương .

 

Trần Như Tùng - Phú Thọ

 

                   -------------------------

                     TĐĐV biên tập

 

 

Tác giả BBT