THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ luật Đường thể Tung hoành trục khoán
11-06-2019
9883.jpgTrân trọng giới thiệu chùm  CHÙM ĐƯỜNG THI THỂ “TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN” CỦA XUÂN LỘC

"THI TƯỚNG" HUỲNH VĂN NGHỆ 


TỪ vùng chiến sự thế tiên phong

ĐỘ ấy binh đao quyết một lòng

MANG súng diệt thù tâm tỏa sáng

GƯƠM vung trừ ác dạ ngời trong

ĐI đầu trận tuyến mười năm chẵn

MỞ lối khu Đ chín tháng ròng

CÕI mộng luôn nghiêng về hướng Bắc


TRỜI NAM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG! 

(*)Câu khoán được lấy từ bài thơ “Nhớ Bắc” của “Thi tướng rừng xanh” Huỳnh Văn Nghệ.

SAY VỚI AI

(Bát vĩ đồng âm)


EM có nhớ về những khóm mai

ƠI tình một thuở chẳng phôi phai!

LỬA tàn hai đứa còn vui mãi

TẮT nắng đôi mình vẫn sánh vai

BÌNH cạn, vì thương hình khả ái

KHÔ ly, bởi nhớ nét trang đài

RƯỢU đem tiễn biệt, hồn tê tái

ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI!

(*)Câu khoán được trích từ bài thơ “Đời vắng em rồi” của thi sỹ

Vũ Hoàng Chương. 


HÀO KHÍ NAM NHI


ĐÃ thấy Đằng Giang máu ngập sông

MANG theo khí phách thuở Diên Hồng

TIẾNG người xưa vọng vang bờ cõi

Ở giọng tiền nhân rạng xứ Rồng

TRONG lúc ngoại bang đang lấn tới

TRỜI cùng biển đảo há đôi dòng?

ĐẤT nuôi chí lớn trang nam tử:

PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG!

(*)Câu khoán được trích từ bài thơ“Đề thi tự vịnh” của nhà thơ Nguyễn Công Trứ .


ĐẾN BẠN THƠ 


ĐƯỜNG đến bạn thơ chẳng một lần 

THI nhau xướng họa với văn nhân. 

GẮN tình lai láng người xa ngái

KẾT nghĩa keo sơn kẻ chẳng gần. 

NIÊM luật rõ ràng, lời đã chuẩn 

CÙNG từ hợp vận, nhạc càng ngân. 

LUẬT Đường đã có ngàn năm trước 

LỤC BÁT HÒA CHUNG ĐIỆU VỚI VẦN.

(*)Câu khoán của thi sỹ Lương Tú


CÂU ĐỐI NỔI TIẾNG


ĐỒNG kia muôn thuở cùng bờ cõi

TRỤ ấy ngàn đời với núi sông

CHÍ khí người Nam thành rạng sử 

KIM tiền đất Bắc hóa hư không

ĐÀI nghiên đã khắc bao huyền thoại

DĨ vãng còn ghi một tấm lòng

LỤC thấy nơi này: ba trận thắng(1)

ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG!


*“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Nghĩa:Trụ đồng đến nay rêu đã xanh): Là vế xuất đối của vua Sùng Trinh đời nhà Minh.

“Đằng giang tự cổ huyết do hồng”(Nghĩa: Sông Đằng từ xưa máu vẫn còn đỏ): Là vế họa của sứ thần Giang Văn Minh nước An Nam.

(1) Ba trận thắng trên sông Bạch Đằng: Ngô Quyền thắng quân Nam Hán năm 938;Lê Đại Hành thắng quân Tống năm 981;Trần Hưng Đạo thắng quân Nguyên năm 1288.


CHÚC TẾT KỶ HỢI (2019)

(Tung hoành trục khoán)


CHÚC cho bạn hữu khắp Tây Đông

TẾT Kỷ Hợi sang được thỏa lòng

ĐẾN mọi niềm mơ cùng thỏa mãn

TRĂM ngàn việc ước được hanh thông

ĐIỀU hằng mong mỏi đang nhanh đến

NHƯ thể buồm căng thuận gió lồng

Ý nguyện kết trong lời khánh chúc: 

MỪNG XUÂN SANG VẠN SỰ THÀNH CÔNG!
Tác giả Xuân Lộc