THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Giới thiệu chùm thơ (KHOÁN THỦ CHIẾT TỰ) biên tập Xuân Lộc
05-06-2019
9886.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ: LỜI TỎ TÌNH – (Khoán thủ chiết tự) của Thi sỹ Xuân Lộc và Bạn Thơ:


Chùm thơ XƯỚNG – HỌA (KHOÁN THỦ CHIẾT TỰ) Biên tập Xuân Lộc:

(Với người chưa làm thơ luật Đường, Xin quý vị ghép các chữ cái đầu dòng để thấy ý muốn của tác giả)

LỜI TỎ TÌNH – (Khoán thủ chiết tự) của Thi sỹ Xuân Lộc và Bạn Thơ:

Thơ xướng:

1/  LỜI TỎ TÌNH 
(Khoán thủ chiết tự)

Anh từng mê đắm với nàng thơ
Như thể người say, dáng thẫn thờ.
Háo hức tình buông nơi biển mộng
Yên bình ý thả chốn trời mơ. 
Êm đềm ngày hạ bao mong đợi 
U uất đêm đông bấy ngóng chờ. 
Em có thấu chăng duyên đã thắm 
Mỏi lòng sớm dệt những đường tơ!
                         Xuân Lộc

2/     LỜI TỎ TÌNH 
(Khoán thủ chiết tự) 

In đậm trong ta một dáng thơ
Lung linh huyền ảo khó phai mờ
Om sòm ngày hội còn ôm mộng
Vò võ canh tàn mãi dệt mơ
E ấp nón nghiêng chiều ngóng đợi
Yêu kiều tóc xõa sáng mong chờ
Oanh ca yến hót lời ân ái
U uẩn lòng này một mối tơ!
                         An Hòa
2/ Thơ họa:

A/ Hai Bài họa : Nguyễn Trọng Nghĩa


LỜI TỎ TÌNH 
(Khoán thủ chiết tự) 

Ai đã say nồng rất quý thơ
Người xem, kẻ hỏi ý tôn thờ.
Hoà trong tiếng hát khi vào mộng
Yếm ở từng lời buổi đang mơ
Êm ái chiều nay cùng chữ đợi 
Ung dung sáng nọ với câu chờ. 
E còn vẫn thẹn dù tình đã
Mỏi mắt chờ tin để thắm tơ!
                      Nguyễn Trọng Nghĩa

LỜI TỎ TÌNH 
(Khoán thủ chiết tự) 

I tờ bởi lúc mới làm thơ
Lấp lửng tìm câu tứ vẫn mờ
O đó khiến ta vào cõi mộng
Vị này làm tớ thoả lòng mơ
Em ơi nón lá còn đang đợi
Y hỡi từ ngôn đẹp vẫn chờ
Oi nắng mà sao nồng tiếng gọi
U bày mình hãy kết duyên tơ!
                Nguyễn Trọng Nghĩa


B/    Họa LỜI TỎ TÌNH  của Xuân Lộc

 ĐÁP LỜI TỎ TÌNH

Em thích giao lưu với bạn thơ
Mê say cái đẹp đến tôn thờ
Yên lành sáng tối xây niềm mộng
Êm ả trưa chiều dệt ước mơ
U đã vị tha không trách mắng
Anh còn giận dỗi chẳng mong chờ
Nỗi niềm cất dấu trong phôi kén
Hãy rút dần ra những sợi tơ.

                     Ngọc Hà

Top of Form


Tác giả