THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chùm thơ của thi sỹ Lê Đức Mỹ
07-10-2016
Bia mộ Tản Đà 1.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Thi sỹ Lê Đức Mỹ:

 VIẾNG MỘ TẢN ĐÀ

Núi Tản sông Đà may xót bay

Lời “Thề non nước” mãi còn đây

Chiều buông Khê Thượng chim tìm bạn

Rượu rót mời Ông tưới cỏ dày

Một nén tâm nhang nơi mộ vắng

Ngàn thu cảm tạ đất nơi này

Bao người nối gót hồn thi sỹ

 Muốn được dâng đời chút đắm say.


NG
ƯỜI DN LI

Kính tặng nghệ sỹ nhà báo Bành Thông

Nguyên Chủ tịch CLB thơ Việt Nam 

Đại Bàng tung cánh vút trời xanh

Ước vạn Thi Nhân mộng đã thành

“ Hương Đất Việt” bao miền quý trọng

“ Người yêu thơ” mấy lớp thành danh.

Mười năm tạo dựng lòng trăn trở.

Một phút buông xuôi dạ chẳng đành.

Nguyệt Quế xin dâng Người dẫn lối

Mai sau còn nhớ đến tên Anh.

 
 CHÀO SÔNG ĐÁY

Bát ngát đôi bờ sông Đáy ơi

Ru tôi từ thuở mới nằm nôi

Nương dâu xanh biếc soi dòng nước

Bãi mía vàng ươm ngắm khoảng trời.

Cô gái tưới ngô khe khẽ hát.

Chàng trai gặt lúa xốn xang cười

Bốn mùa hoa trái đua hương sắc

Dâng trọn cho đời sống tốt tươi

Tác giả BBT