THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chùm thơ viết về Nguyễn Trãi của nhà thơ Trần Thế Hào
10-09-2016
 danh-nhan-F.jpgTrân trọng giới thiệu 
Hào 1.jpg

VỊNH  NGUYỄN TRÃI

   Bài 1 - TỤ NGHĨA

 Nam quan hận ẩm, xuất Lam sơn,

 Quân tính, thần danh diệp sấm tường.

 Tân đảm, thập niên tì hổ dã,

 Lôi phong, tái cổ ngạc kình thương.

 Vi kinh cầm tặc hồi thiên kiếp,

 Huy bút khuynh thành chấn tứ phương

 Thắng bại lệ giai tài đức ngộ,

 Can kỳ hà đại lập minh vương.

 TRẦN THẾ HÀO

 Dịch thơ:

 Nam quan còn hận, tụ Lam sơn,

  Sấm lá truyền tin nghẽn suối nguồn.

 Gai mật mười năm lên gấu hổ,

 Giáo gươm dăm trận sạch dê chồn.

 Thảo mươi hàng chữ, nghiêng thành lũy,

 Tha vạn kiếp tù thoát thảm thương.

 Thắng bại đều khen tài sánh đức,

 Đời nào, cờ trúc lập ngôi vương

                                 Tác giả dịch

Dịch nghĩa:

 
BÀI 1 – TỤ NGHĨA

Nuốt mối hận Nam quan, Ông đến Lam sơn,

Lời sấm trên lá cây ghi rõ họ tên quân thần.

Mười năm nằm gai nếm mật, tôi luyện nghĩa quân mạnh như  hổ báo,

Sấm vang gió cuốn, sau hồi trống trận giết sạch lũ cá kình cá sấu.

Vây kinh thành, tha mạng cho hàng nghìn tên giặc bị giam hãm,

Khua ngọn bút, nghiêng thành quách, chấn động muôn nơi,

Người thắng, kẻ thua đều biết tài, đức của Ông,

Có thời nào, lấy cành trúc làm cờ mà thành nghiệp Đế Vương.


Hào 2.jpg

VỊNH  NGUYỄN TRÃI                   

 Bài 2 -THẢM ÁN

 Lệ chi viên án chấn thanh khung,

 Hà cố trượng phu ngộ khốn cùng.

 Hoàn kiếm, triều thần sinh ngạ hổ,

 Tàng cung, liệp hộ chử điền ưng.

Vĩ nhân phương cảo cuồng phong tản,

 Nguyễn tộc phần hương phẫn hỏa xung,

 Tích sự động tâm dao nghiễn mặc,

 Luận đàm khởi bút mạc danh xưng.

TRẦN THẾ HÀO

 Dịch thơ:

Án Lệ chi viên máu đỏ tràn,

Trượng phu chịu tiếng, gánh điều oan.

Lộng thần tham chức sinh hùm đói,

Hết thỏ treo cung giết chó săn.

Nhang cúng linh hồn hương lửa bốc,

Sách thơm sự nghiệp khói tro tàn.

Việc xưa bứt dứt, chao nghiên mực,

Mòn bút, cạn dầu chẳng nổi trang.

                        Tác giả dịch

Dịch nghĩa:


Bài 2 - THẢM ÁN

Vụ án Lệ chi viên động cả trời xanh,

Vì sao bậc Trượng phu lại bị nỗi cùng cực.

Khi yên bình, đã trả kiếm, đám bề tôi đẻ ra mấy con hổ đói,

Lúc hết chim, cất cung tên, lũ thợ nấu cả chim ưng săn mồi.

Gió bão cuốn bay giấy sách của bậc vĩ nhân,

Hương thắp của họ Nguyễn bốc lên thành lửa ,

Việcxưa khiến động lòng, chao nghiên mực,

Giở giấy bút viết bài, nhưng không biết nói thế  nào.


Hào 3.jpg

VỊNH  NGUYỄN TRÃI

Bài 3: DANH NHÂN.

Xuân vi độc quyển điểm phê hồng,

Đích thị thiền quan ngữ cổ chung.

Thiên tải hùng văn phi ngẫu tác,

Nhất kỳ công thuật hãn tương phùng.

Ba chu bạch thủ ưu phù trạo,

Biến sự đan tâm dục biểu trung.

Bán dạ, Khuê tinh dao mặc khách,

Hàn sương, từ chẩm, đối tiền song.

TRẦN THẾ HÀO

 Dịch thơ:

Chấm văn đối sách điểm phê hồng,

Lại chính Quan chùa tiếng tựa chuông.

Nhấp bút thành văn đâu kẻ sánh,

Bày cờ chấp nước dễ ai cùng.

Sóng xô, lo lái thuyền về bến,

Triều biến, tỏ lòng chí tận trung.

Lấp lánh sao Khuê, lay thức giấc,

Sương mờ, rời gối tựa bên song.

                          Tác giả dịch

Dịch nghĩa:


Bài 3 – DANH NHÂN

Chấm bài văn thi đình, phê nhiều điểm đỏ (1) ,

Đúng là Quan chùa (2) có tiếng nói như chuông.

Bản hùng văn, nghìn năm, không có bài sánh,

Cách tấn công trong ván cờ, ít người được như thế.

Thuyền gặp sóng, trắng tay lo lắng cho chèo lái,

Nước gặp biến, muốn bày tỏ tấm lòng trung.

Nửa đêm, sao khuê lấp lánh, có ai trằn trọc,

Sương lạnh, rời gối, ngồi trước song cửa sổ.

 (1)  Bia Văn miếu ghi lại:

Kỳ Thi đình mùa xuân Mậu Tuất 1442,

 Ông là 1 trong 4 quan Đọc quyển chấm bài.

(2) Đang giữ chức Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ,
kiêm Trung thư Quốc sử sự, kiêm Gián nghị,
kiêm Hành khiển lục đạo, Ông kiêm luôn chức Đề cử,
 trông chùa Tư Phúc của Hoàng tộc ở Côn Sơn để tránh xa Triều đình.

Tác giả BBT