THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội 4/2023
29-03-2021
HUy hieu vien.jpgXin giới thiệu

DANH SÁCH  BAN CHỦ NHIỆM  CLB THƠ ĐƯỜNG NHIỆM KỲ   2022 -2023 (4/2023 )

 

STT

    Họ , tên

N / sinh

Địa chỉ

S/Đ Thoại

Trình độ

   C/ v đảm nhận                      

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Thọ

1945

C2  Thạch Xá, TThất

0983891945

ĐH  Đ/v

Chủ nhiệm *

thoduonghanoi@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Dũng

1957

Trần Cung  Cầu Giấy

0913320077

Đại học

PCN .C. Văn phòng

quocdung2471957@gm

3

Mai Hoàng Khải

1951

Vĩnh Quỳnh ,Thanh Trì

0983872805

Đại học

PCN. Tổ chức

maihoangkhai1951@gmai

4

Ng Thị Kim Nhung

1958

P. Kim GiangThanh Xuân

0834264880

Đại học

UV. Phụ trách mạng

Phụ trách Thanh Xuân

kimnhungvphn@gmail.co

5

Ng Thị Hồng Thơm

1965

Chàng SơnT,hạch Thất

0912201965

CT PN

VPThủ quỹ . Văn nghệ

vannghehongthom@gmai

6

Đặng Thị Điểm

1950

Liên Bạt , Ứng Hòa

0981552945

Cao đẳng

CN. Mỹ Đức ,.Ưng Hòa

dangthidiem2012@gmail.c

7

Nguyễn Hữu Doanh

1953

 Kim Bài,TT Kim Bài.T.Oai

0394381687

CB Hưu trí

CN Thanh Oai

thoduongthanhoai2017@

8

Trịnh Tiến Thủy

1950

Xã Kim Chung H.Đức

0904151956

T/c .- Đ/v

CN  Hoài Đức

dinhsonvlak@gmail.c

9

Nguyễn Hữu Sáng

1942

Sài Sơn , Quốc Oai

0378777308

 T. KT

CN  Quốc Oai

quangssang@gmail.com

10

Lê hanh

1965

Liên Hiệp, Phúc Thọ

0966459233

NG ĐN

CN Phúc Thọ

lehanh@gamil.com

11

Hoàng Văn Voc

1949

Thạch Bàn, Long Biên

0975051768

D. Nhân

CN  Long Biên

butco1950@gmail.com


13

Hữu Minh Cương

1947

LIên Hà,  Đ Phượng

0388404158

QĐ Hưu tr

CN Đan Phượng

Huuminhcuong1947@gm

14

DươngĐoàn Trọng 

1957

Lam Điền . Chương Mỹ 

0387685911

QD tCCB

CN Chương Mỹ

trong867017@gmail.c

15

Kim Ngọc Bảo

1937

Cầu Diễn, Từ Liêm

0364644768

CGC .

 CN Từ Liêm

kimbao55@gmail.com

16

Nguyễn  Văn An

1952

Thôn 9 Ninh Hiệp , Gia Lâm

0987826296

CCB

CN Gia Lâm

anhopnh@gmail.com.

17

Hoáng Văn Tuấn 

1959

P. Cổ Nhúe,B Từ Liêm

0913364563

  Hưu trí

CN Chiếu Bắc Từ Liêm

nguyenphieu1943@gmail

18

Nguyễn Thị Diếp

1957

Đại Mỗ Nam Từ Liêm

0902695107

CGC

CN Hà Đông

diepnguyenthu@gmail.com

19

Lê Đức Thu

1944

Chàng Sơn   , Thạch Thất

0326703711

Nghề thơ

CN Thạch Thất


                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 20 tháng 04năm 2020

                  *   Đậm nét là bộ phận thường trực                                                                                                        TM/ BAN CHỦ NHIỆM

                                                                                          Nguyễn Đức Thọ                                                                                            

                                                                                                                                                                                     

Tác giả BBT