THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ giao lưu kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Tây Hà
14-12-2017
9991.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu kỷ niệm 10 thành lập CLB Tây Hà của thi sỹ Văn Cường và Bạn Thơ:
9992.jpg

giao lưu thơ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB thơ Đường luật Tây Hà 
***********************

giao lưu thơ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB thơ Đường luật Tây Hà 
***********************
HAI BÀI XƯỚNG MỜI HỌA:
---------------
Bài xướn
g 1: CÂU LẠC BỘ THƠ
ĐƯỜNG LUẬT TÂY HÀ (Khoán thủ)

CÂU từ xướng họa giọng ngân nga 
LẠC thú tao đàn khích lệ ta
BỘ điệu say sưa duyên cộng hưởng
THƠ văn sáng láng ý giao hòa
ĐƯỜNG xưa lối cũ tình đơm lộc
LUẬT chuẩn niêm nhuần tứ trổ hoa
TÂY – Bắc – Đông – Nam nhiều bạn hữu
HÀ thành – Cầu Giấy tiếng lan xa.
----------------
Bài xướng 2: THẬP NIÊN XUÂN
(Bát vĩ đồng âm)

Lão hội vui vầy luyện bút chăm
Tây Hà Cầu Giấy chẵn mười năm
Thất ngôn chữ đẹp thêu hoa gấm
Bát cú vần tươi dệt lụa tằm
Đối ngẫu đề tài luôn sắc đậm
Trau dồi bút pháp mãi uyên thâm
Giao lưu bạn hữu tình đằm thắm
Sáng tỏ duyên thơ ánh nguyệt Rằm.
**********************

Bài họa 1.1: NHUỆ GIANG ĐƯỜNG LUẬT
THI ĐÀN NỘI SAN
(Họa loạn vận. Khoán thủ)
Đinh Nho Hồng, CLB Nguyễn Trãi

NHUỆ mẫn từng trang những đóa hoa
GIANG tay đón bạn khắp gần xa 
ĐƯỜNG nay xán lạn còn khai phá
LUẬT cũ nghiêm minh lại dĩ hòa
THI hứng cất cao lời sáng láng
ĐÀN tràng mở rộng dáng nguy nga
NỘI tâm chan chứa tình nhân ái
SAN sẻ với đời, với hội ta.

Bài họa 1.2: NHẮN GỬI
(Quang Thế- Hương Hòe, Phương Canh)

CÂU tứ đơn nguồn sẽ ngất nga 
LẠC tình nếu hiểu bạn cùng ta
BỘ bình ý tưởng thành xây dựng
THƠ phú dòng chung sẽ cảm hòa
ĐƯỜNG lối khôn cùng e mất gốc
LUẬT niêm chắc chuẩn mới đơm hoa
TÂY phương đã rộng hiền huynh nhỉ 
HÀ Nội tung hoành chớ bảo xa.

Bài họa 1.3: 
CLB THƠ ĐƯỜNG LUẬT TÂY HÀ
Nguyễn Xuân Tiết – Lục Nam

CÂU hát ngọt ngào giọng Tố Nga
LẠC vào giấc mộng thấu lòng ta
BỘ Đàn chắp cánh lời tha thiết
THƠ Bác vọng vang khúc nhạc hòa
ĐƯỜNG khó thành tài cây kết trái
LUẬT Nghiêm vững trí lộc đơm hoa
TÂY Âu đã đến vui hòa nhập
HÀ Nội một ngày chẳng quản xa

1.4. Thi lão Tăng Ninh (CLB Bắc Đuống) dùng 1 bài Thuận nghịch độc 
hoán vị tại cú để họa 2 bài xướng của Văn Cường:

Đọc xuôi: THI NHÂN VỌNG NGUYỆT (Họa bài Khoán thủ)

Trọn đêm Rằm thức ngắm Hằng Nga
Bút lực thâm rèn bạn luyện ta
Manh áo gấm in tình sắt đá
Sợi tơ tằm dệt nghĩa chan hòa
Bao chồi nấm biếc cây xanh lá
Suốt tháng năm ngời chữ thắm hoa
Từng phảy chấm son vần điệu nhả
Luật niêm chăm giữ tứ sâu xa

Đọc ngược: NGUYỆT VỌNG THI NHÂN (Họa bài Thập niên xuân)

Ngắm Hằng Nga thức trọn đêm Rằm
Bạn luyện ta rèn bút lực thâm
Tình sắt đá in manh áo gấm
Nghĩa chan hòa dệt sợi tơ tằm
Cây xanh lá biếc bao chồi nấm
Chữ thắm hoa ngời suốt tháng năm 
Vần điệu nhả son từng phẩy chấm
Tứ sâu xa giữ luật niêm chăm

1.5. -TÌNH THƠ HOÀI ĐỨC -TÂY HÀ 
( họa ngược vận khác đề)
(ĐÌNH SƠN -Hoài Đức – Hà Đông)

Hoài Đức Tây Hà chẳng cách xa
Giao lưu thắm đượm sắc màu hoa
Cho tình thi phú thêm bền chặt
Để nghĩa anh em mãi kết hòa
Thưở trước Phủ Hoài đà sánh bước
Ngày nay Hà Nội lại cùng ta
Hai miền "Tứ Quí Danh Hương" tỏa
Đẹp tựa đêm rằm sáng bóng Nga

Bài họa 1.6: TÌNH BẠN
Trương Quang Thanh (CLB Lục Nam)

TÌNH nồng phím nhạc mãi ngân nga
BẠN hữu tâm tình chính tự ta
VẦN nét nghiên trao câu tín thuận
THƠ tươi bút giỏi tứ chan hòa
SÁNG tâm đắc thọ thơm tài lộc
NGỜI đức trường sinh thắm phúc hoa
NHƯ ánh trăng soi bừng trí cả
NGỌC tàng trung thạch vọng ngàn xa.

Bài họa 1.7. : TỎ TÌNH BẰNG HỮU
(Trương Minh Châu - Lục Nam -Bắc Giang)


CÂU tứ tỏ tình với Tố Nga
LẠC nơi tiên cảnh bạn cùng ta
BỘ hành vai sánh luôn đều bước
THƠ phú so dây giữ giải hòa
ĐƯỜNG cổ lời hay xuân lắm lộc
LUẬT xưa ý đẹp tết nhiều hoa
TÂY yêu Bắc mến Đông Nam hợp
HÀ Nội ta mình kết bạn xa.

************************
Bài họa 2.1: TÌNH THƠ SÁNG TỎ
(Trần Thỉnh_Lục Nam)

Tây Hà thi sỹ thả vần chăm
Chẵn chục vui vầy suốt tháng năm
Chăm chỉ gom vần như chị Tấm
Luyện rèn đan dệt giống cô Tằm
Đệ Huynh xướng họa còn say đắm
Tỷ muội giao lưu vẫn hỏi thăm
Hết hạ qua thu mùa tháng tám
Tình thơ sáng tỏ ánh trăng rằm.

Bài họa 2.2: THI ĐÀN NGUYỄN TRÁI
(Bát vĩ đồng âm)
Đinh Nho Hồng, CLB Nguyễn Trãi

Thi đàn Nguyễn Trãi đã nhiều năm
Hàng tháng đến ngày hội họp chăm
Câu tứ đẹp tươi tranh lụa gấm
Luật niêm kết dính kén tơ tằm
Trữ tình tha thiết trao lời thắm
Trào phúng khôi hài đạt ý thâm
Gương cũ tiền nhân nay vẫn thấm
"Ức Trai tâm thượng"(*) ánh trăng rằm.
(*) Mượn lời Lê Thánh Tông

Bài họa 2.3: Thi lão tiền bối Tây Hà họa:

SÁNG HƠN RẰM 
( Khoán thủ)
Phạm Huy Thông
CÂU thơ gọt rũa vẫn còn chăm
LẠC thú trau rồi đã chục năm
BỘ chữ gieo mầm như dệt gấm
THƠ vần rắc hạt tựa ươm tằm
ĐƯỜNG thi nối gót còn in đậm
LUẬT trắc theo chân chẳng chịu thâm
TÂY dệt tình đời càng đượm thắm
HÀ vun nghĩa bạn sáng hơn rằm./.

Bài họa 2.4. : DẦY CÔNG NGHIÊN BÚT
(Trương Minh Châu - Lục Nam -Bắc Giang)

Dầy công nghiên bút phải lo chăm
Nhiều ít xem chừng đã chục năm
Phú giỏi vung tay tô bức gấm
Thơ hay múa bút dệt chăn tằm
Giao lưu câu chữ tình sâu đậm
Xướng họa văn bài nghĩa nặng thâm
Bắng hữu yêu đời vui sắc thắm
Duyên thơ tỏa sáng tựa trăng rằm.

Bài họa 2.5. :THẬP NIÊN XUÂN 
(Họa y đề )
(Đình Sơn - Hoài Đức)

Mến yêu thơ Luật bút nghiên chăm
Mừng hội Tây Hà chẵn chục năm
Ươm tứ gieo vần tâm nghệ sĩ
Sàng câu lọc chữ phận con tằm
Theo về bản sắc khơi tình đậm
Hướng tới cội nguồn gợi nghĩa thâm
Rộng mở tấm lòng cùng bạn hữu
Duyên thơ sóng sánh ánh trăng rằm...
----------------------------------
TRANG THƠ CHÚC MỪNG 10 NĂM CLB TÂY HÀ:

3.1. Thi lão Quang Hướng (Thái Nguyên), có bài thơ mừng:

Chúc mừng Câu lạc bộ Tây Hà
Gió nội hương đồng vẫn tỏa xa
Tiếng hạc theo thơ tình thắm đượm
Lời hoa quyện nhạc tứ chan hòa
Tao nhân mặc khách hằng lưu luyến
Tri kỷ tri âm mãi đậm đà
Thấm thoắt mười năm vui hội ngộ
Tấc lòng tương kính thỏa ngân nga...

3. 2. .TÂY HÀ THẬP KỶ ĐI LÊN
(Nguyễn Thanh Bình – CLB Tây Hà)

Mười năm biến đổi những thăng trầm
Vững chí bền lòng một chữ Tâm
Kết nối chung tay cùng đắp nụ
Đồng lòng góp sức để ươm mầm
Giao lưu khắp chốn vui bè bạn
Xướng họa ba miền đẹp khúc ngâm
Chắc lái thuyền băng trên biển rộng
Tây Hà giữ trọn nghĩa tình thâm.

3.3. NỐI NHỊP CÀU THƠ
(Nguyễn Đức Hùng – Tây Hà)

Mười năm họp mặt bạn thơ Đường
Cầu Giấy chào mừng khách bốn phương
Tỉnh Bắc anh trao lời thắm thiết
Trời Nam em gửi chữ yêu thương
Bình xưa chan chứa tình nồng đượm
Rượu mới tràn trề nghĩa vấn vương
Cạn chén say nồng vui hội ngộ
Mười năm họp mặt bạn thơ Đường

3.4. TÂY HÀ TÔI YÊU
(Phùng Thị Hồng Vân – CLB Tây Hà)

Gắn bó Tây Hà đã chục năm
Đường thi sáng tỏ ánh trăng rằm
Năm vần xướng họa lời sâu rộng
Bảy chữ giao lưu giọng bổng trầm
Sáng tạo đề tài, tâm lãng mạn
Trao dồi học thuật, tứ uyên thâm
Ngày vui kỷ niệm, lòng thư thái
Nghĩa bạn tình thơ dệt lụa tằm.

3. 5. MỪNG TÂY HÀ MƯỜI TUỔI
(Hoàng Mười – CLB Tây Hà)

Mười năm Đường Luật hội Tây Hà
Bảy nổi ba chìm vẫn thiết tha 
Những tưởng niêm gò gây thất luật 
Đâu ngờ tứ nẩy tỏa muôn hoa
Thất ngôn bát cú say làn điệu
Tứ tuyệt tam vần rộn khúc ca
Thi hữu muôn phương về hội ngộ 
Giao hòa nối vận bạn cùng ta.

3. 6. KỶ NIỆM 10 NĂM
(Minh Thiêm – CLB Tây Hà)

Thâm niên sinh hoạt hội Tây Hà
Kỷ niệm mười năm phấn khởi là …
Xướng họa nhiều vùng vui phận trẻ
Giao lưu các tỉnh sướng thân già
Tham quan di sản còn sôi nổi
Du lịch cảnh quan vẫn thiết tha
Chủ nhiệm nhiệt tình vì tập thể
Hội viên gắn bó với Tây Hà.

3. 7. TÂY HÀ 10 NĂM PHÁT TRIỂN
(Nguyễn Văn Tính – CLB Tây Hà)

Thấm thoắt mười năm đã trải qua
Thơ Đường Hà Nội, chiếu Tây Hà
Trau dồi bút pháp, tươi vần điệu
Gọt rũa văn phong đẹp khúc ca
Sáng tác luận bình luôn sắc đậm
Giao lưu du ngoạn khắp gần xa
Thi huynh, tỉ muội giàu nhân ái
Nghĩa bạn tình quê mãi đậm đà.

3. 8. CHÚC MỪNG
(Tăng Ninh - Bắc Đuống)

Tây Hà nổi lửa suốt mười năm
Sáng mặt Đường thi bút xuất thần
Bát cú chung tay xây dựng bến
Thất ngôn góp sức đắp bồi sân
Tài săn tứ đắt, mài trơn chữ
Khéo lọc lời hay, luyện nhuyễn vần
Bắc Đuống chân thành cung chúc bạn
Thả hồn tươi ngát sắc hương trần.

3. 9 CHÚC MỪNG TÂY HÀ 10 XUÂN
(Kim Ngọc Bảo – CLB Từ Liêm)

Chúc mừng chi hội trọn mười xuân
Thắp sáng Đường thi đóng góp phần
Tha thiết nồng say câu xướng họa
Bốn phương bầu bạn thắm tình thân

3. 10. ĐƯỜNG THI TỎA SÁNG

Kính tặng Chi hội Tây Hà quận Cầu Giấy, Hà Nội!

Vần thơ mừng chúc bạn Tây Hà
Gửi trọn niềm vui mỗi chúng ta
Xướng họa ba miền cây kết trái
Giao lưu bốn cõi nụ đơm hoa
Lời hay lịch lãm tình đằm thắm
Ý đẹp hào hoa nghĩa thiết tha
Chi hội mười năm luôn tiến bộ
Đường thi bác học tiếng vang xa.

Quang Chính – 08/12/2017

 

Tác giả BBT