THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Chào năm mới Nham Dần -2022

Chào năm mới 2022 – Nhâm Dần

Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.

      Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam

.        Năm 2021 Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của  lãnh đạo Trung tâm VH Thành phố, chúng ta  tổ chức thành công tâqpj thơ Đường hà Nội 13 ,   như sơ kết công tác một năm , ra mắt được tập Thơ Đường Hà Nội XIII , tại khu sinh thái Quang Huy – đồi thông Cần Kiệm.Hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ điện tử “ thoduonghanoi.com“ của chúng ta, cùng với  hàng ngàn những sáng tác của các thành viên làm nội dung  hoạt động hết sức phong phú,

.     Năm 2022 mọi hoạt động của Câu lạc bộ tập trung vào việc sáng tác để cthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Đại   ra mắt Tập thơ Đường Hà Nội XIV  chuẩn bị cho buổi giao lưu , trình diễn thơ năm 2022 . Điều mong muốn lớn nhất là mỗi thành viên phải không ngừng nâng cao bút pháp để đẩy chất lượng thơ sáng tác lên một tầm cao hơn nữa.

     Mong rằng dưới mái nhà chung Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội  chúng ta,  chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta  đã Việt hóa một cách vi diệu , để lại hàng ngàn năm nay ngày càng sáng giá hơn nữa. Hội viên chúng ta xứng đáng là những chiến sĩ văn hóa, có tâm trong sáng và tâm hồn cao thượng, trong những thập niên lịch sử đầu thế kỷ XXI.của Thủ đô Ngàn năm văn hiến, đóng góp ít nhiều cho nền văn hóa đất nước.

                      Năm 2022. Năm mới, thắng lợi mơí . Thành công mới! 

                                                                                 BBT.