THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chào năm mới 2019

   Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     Trung tâm  cũng đã tổ chức Tổng kết hoạt động của các CLB năm 2018 có những buổi bồi dưỡng mọi mặt về quản lý và hoạt động văn hoá. Riêng CLB thơ Đường luật  Hà Nội chúng ta tổ chức thành công ngày  giao lưu trình diễn thơ luật Đường lần thứ VII  tại Trung tâm VH huyện Thanh Oai, chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày quốc phòng toàn dân. Và tổ chức ra mắt tập  “ Thơ Đường Hà Nội X”

         Một mảng hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ điện tử “ thoduonghanoi.com“ của chúng ta cùng với những tập thơ luật Đường cơ sở , và các bản tin nội bộ như hàn Thuyên, Nhuệ Giang...  và những buổi giao lưu ở hầu hết các CLB cơ sở là những điểm nổi bật trong năm qua.        

        Song song với sự hoạt động như trên của CLB. chúng ta cũng không ngừng phát triển thêm Hội viên và củng cố các CLB cơ sở, Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2019-2021 cũng vừa mới được củng cố lại.  CLB cơ sở luôn luôn và sẽ là cầu nối sự hoạt động văn hoá của chúng ta với  Trung tâm VH các quận huyên tạo nên một sự đồng bộ trong hoạt động văn hoá.

   Vị trí của thơ Đường luật tại Ngày thơ nguyên tiêu – Văn Miếu , Quốc tử Giám, cùng với  Hội thơ Đường Việt Nam,  thơ luật Đường đã được tôn vinh đặt vào vị trí xứng đáng và ngày càng chắp cánh bay cao hơn nữa. Năm 2018 CLB chúng ta vẫn được Hội nhà văn Việt Nam cấp giấy khen trong ngày thơ Nguyên tiêu Quốc gia.

     Bước sang năm 2019 mọi hoạt động của CLB Thành phố , cũng như các  CLB cơ sở tập trung vào ngày thơ Đường toàn quốc tại Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu . Tập trung để có Tập thơ Đường hà Nội XI, tham gia Ngày thơ Nguyên tiêu tại Văn Miếu Quốc tử Giám đạt kết quả như mong muốn.

      Mong rằng dưới mái nhà chung CLB thơ Đường luật Hà Nội chúng ta chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta để lại hàng năm nay ngày càng  toả sáng và chắp cánh bay cao, bay rộng hơn nữa .

       Năm 2019. Năm mới, thắng lợi mơí . Thành công mới! BBT.