THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn

Chào năm mới 2024 – Giáp Thìn

      Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ

Đảng ta, nhân dân ta  vẫn đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ.

.        Năm 2024 mọi hoạt động của Câu lạc bộ tập trung vào việc sáng tác để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng  Tập trung sáng tác cho tập thơ Đường hà Nội tập 16 và tiến tơi Tổ chức giao lưu thơ 2 lần .Lần thứ 1 tại Hội trường trung tâm Văn hóa Hà Nội. Lần thứ 2 là Tổ chức giao lưu trình diễn thơ năm 2024 và ra mắt  Tập thơ Đường Hà Nội XVI với dịa điểm thích hợp   Điều mong muốn lớn nhất là mỗi thành viên phải không ngừng nâng cao bút pháp để đẩy chất lượng thơ sáng tác lên một tầm cao hơn nữa.

     Mong rằng dưới mái nhà chung Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội,  chúng ta,  chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta  đã Việt hóa một cách vi diệu , để lại hàng ngàn năm nay ngày càng sáng giá hơn nữa. Hội viên chúng ta xứng đáng là những chiến sĩ văn hóa, có tâm trong sáng và tâm hồn cao thượng, trong những thập niên lịch sử đầu thế kỷ XXI.của Thủ đô Ngàn năm văn hiến, đóng góp ít nhiều cho nền văn hóa đất nước.

                      Năm 2024. Năm mới, thắng lợi mơí . Thành công mới! 

                                                                                 BBT..