THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thơ Phú Đắc
05-09-2019
9825.jpgTrân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Trần Hùng về làm thơ Phú Đăc:

 

 

           SÓNG BẠC ĐẦU

Cúi xuống mái đầu năm mươi tuổi

Ngại em còn trẻ quá để yêu tôi.

(Chim Trắng - Chút thu Hà Nội - 1993)

 

Dẫu rằng biết đã tuổi năm mươi,

Xướng họa thơ nhau bởi mến người.

Tứ rất trẻ trung tình ý gợi,

Vẻ sao duyên dáng mắt môi cười.

Trái tim vô cớ rung sai nhịp,

Lời nói bâng quơ hẹn đẹp trời.

Bão táp phong ba từng đã trải,

Bạc đầu bể ái sóng đầy vơi…

30/9-2015

LỜI TÁC GIẢ:

Trích đoạn liên quan đến bài thơ trên: VÀI LỜI VỀ KINH NGHIỆM VIẾT THƠ PHÚ ĐẮC đăng trên THƠ ĐƯỜNG NHUỆ GIANG số 13 quý I/2018, tr. 26 của Trần Hùng (Trần Kiều Am):

" Đọc thơ Chim Trắng, bài “Chút thu Hà Nội”, thể thơ tự do, có một câu mà tôi rất tâm đắc:

“Cúi xuống mái đầu năm mươi tuổi,

Ngại em còn trẻ quá để yêu tôi”

Lúc đầu ghi lại câu này chỉ là do cảm nhận đó là câu thơ hay mà mình thích; đọc đi đọc lại, chợt nghĩ, vậy “Em” hay “Tôi” năm mươi tuổi? Nếu Tôi năm mươi tuổi, cúi xuống gần Em còn “trẻ quá” thì Em chỉ khoảng 20-25 tuổi, tức là chỉ bằng nửa tuổi Tôi thôi. Nếu Em năm mươi tuổi, thì Tôi phải chừng 70-75, tức là gấp rưỡi tuổi Em, thì mới có thể nói Em “trẻ quá”. Nghĩ thế theo kiểu vơ vào, lại hợp với tuổi mình, tâm trạng mình, nên tôi chọn cách tính tuổi thứ hai.

Người đã ngoài 70 tuổi thì đầu bạc là đương nhiên, nhưng biển cũng có sóng bạc đầu và lòng người chứa cả bể ái. Với những liên tưởng cần thiết, chuẩn bị dữ liệu tạm đủ, cảm thấy có thể chấp bút, tôi phác ra hoàn cảnh và nhân vật cụ thể để viết thành bài phú đắc. Xin mời đọc “Sóng bạc đầu”*.

                                                               Trần Hùng (Trần Kiều Am)


Tác giả BBT