THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Chùm thơ xướng họa do Xuân Lộc biên tập
12-06-2016
Moït cot .jpgXin trân trọng giới thiệu

Bài xướng

 

 CÒN SAY THƠ

                      (Bát vĩ vần "ơ")

 

Tuổi già tóc đã trắng như tơ

Phúc Tổ cho nên mắt chửa mờ

Lục bát giao lưu lòng vẫn nhớ

Đường thi xướng họa dạ luôn mơ

Thiên Lôi lắm bận toan đòi nợ

Bắc Đẩu nhiều phen đã muốn sờ

Chớ vội! Còn lâu ta tắt thở

Bởi vì lưu luyến với hồn thơ!

                                Xuân Lộc

CÁC BÀI HỌA:

 

 

TÌNH THƠ TRÊN MẠNG

Như tằm rút ruột nhả thành tơ
Thú áng Đường thi ý chẳng mờ
Xướng họa say mê em mãi ước
Giao lưu đầm ấm bác hằng mơ
Màn hình từng quý nên say ngó
Con chuột đã yêu mới thích sờ
Báo mang bao năm nào có bỏ
Nơi này nghĩa bạn gắn tình thơ!

                              Nguyên Lịch

 

    THẮM DUYÊN TƠ


Lò dò bước hạc thắm duyên tơ
Nghiệp chữ đèn soi mãi chẳng mờ
Góc chiếu thơ Đường thêm rạng rỡ
Bài ca Lục bát  vẫn say mơ
Nam Tào nắn gối nay không sợ
Địa phủ  cho hoa lúc khác sờ 
Một kiếp trần gian tôi với mợ
Ngoài đời quấn quýt có nàng thơ.

                   Cố Nhân Hồ Hoàng Tạo

 

 

ĐƯỜNG THI VỚI TUỔI GIÀ
                                    (Bát vĩ vần "ơ")


Cao tuổi Đường thi buộc mối tơ
Thật may vui khỏe mắt chưa  mờ
Luật niêm bằng trắc đang còn nhớ
Câu chữ điệu vần vẫn cứ mơ
Bệnh tật hình như luôn khất nợ
Muộn phiền có lẽ chẳng sao sờ
Vinh ngâm xướng họa cùng hơi thở
Ngơ ngẩn suốt ngày nghĩ tứ thơ!

                             Lê Trường Hưởng

 

TUỔI NGỌC DUYÊN TƠ

Xuân thì tuổi ngọc đẹp duyên tơ
Bến Đợi bờ Thương bóng tỏ mờ
Thuở ấy người đi mòn dạ nhớ
Bao ngày kẻ đợi mỏi lòng mơ
Anh vê đầu bạc tình mang nợ
Em đến tóc sương nghĩa sững sờ
Hai đứa chúng mình như nín thở
Ngậm ngùi luyến tiếc buổi còn thơ.
 

                                   Tuyen45

 

   TUỔI GIÀ SAY THƠ

Vài cọng trên đầu bạc trắng tơ
Trời thương đôi mắt tỏ chưa mờ
Thất ngôn kiếm chữ lòng luôn nhớ
Bát  cú  tìm  từ  dạ  vẫn  mơ
Phúc đáp giao lưu mau trả nợ
Hồi âm xướng họa chóng quên sờ
Cho  dù  tử  vận  không  hề sợ
Ngâm ngợi một hồi nẩy tứ thơ 

                      Nguyễn Bình Xuyên 
 

 

Tác giả BBT