THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Bài thơ Trung của Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan
30-07-2012
Hội thơ xuân.jpg Cụ Phùng Khắc Khoan quê Thạch Thất - Hà Nội . Cứ vào độ tết đến xuân về , Hội thơ Thạch Thất lại giao lưu và trinh diễn thơ Cụ . xin giới thệu bài thơ Trung của Cụ

                   Trung

           Dư kiến đương thời chi sĩ , đa tùy thế tựu công danh

            nhi hốt ư trung hiếu, nhân tác thử nhị thi dĩ kiến kỳ chí văn .

 

Sở quý hồ thần thức khắc khâm

Sự quân nghi đốc cá trung tâm

Thập phần đại nghĩa thần minh đối

Nhất phó tinh thành thiên địa lâm

Y liệt cách thiên quang vãng cổ

Đán công ánh nhật bính lai câm ( kim)

Đương nhiên chức phận tư như hử

Đại trượng phu hà phú quý dâm .?   

 

                                                        Phùng Khắc Khoan

                

                                                                                                                                                 

    Dịch thơ : 

            Đức Thọ

 

                                       Trung

 

                Cao quý bề tôi kính chữ trung

     Thờ vua trọng nước tránh mê cung

     Mười phần nghĩa lớn thần minh chứng

     Một tấc  lòng thành trời đất dung

     Y Doãn danh thơm luôn mẫu mực

     Chu Công  gương sáng đẹp vô cùng

     Trượng phu khắc cốt điều  nhân lý

     Chớ đặt  giàu  sang  tận cửu trùng .

 

Tác giả BBT giới thiệu