THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
  Truyen kieu.jpgXin giới thiệu bài viết "Nguyễn Du và tầm cao mới qua hai thế kỷ"
hoa quynh. F.jpgXin giới thiệu cùng bạn yêu thơ luật Đường những bàn giải về thơ luật đường của Quách Tán và Dương ...
Tao đàn.jpgXin giới thiệu Bài Viết của Phạm Dương

70.jpgXin được giới thiệu

70.jpg Xin được giới thiệu