THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
 00001h.jpgTrân trọng giới thiệu bài của tác giả TRẦN VĂN CƯỜNG:
Hoa Lê 2.jpgTrân trọng giới thiệu 2 bài Dịch Thơ NGUYỄN KHUYẾN của tác giả Lê Công ...
Vua Thanh Thai.jpg Vua Thành Thái.Xin được giới thiệu

 005.jpg Xin được giới thiệu

tải xuống.jpgBầu trời thi ca không thể không nói tới Thơ Lý Bạch. XIn giới thiệu bài viết cảu Đinh ...
1 234 Sau