THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Đường thi cập nhật

Mùa Thu Cách mang
Mùa Thu Cách mang
Sắp tới chúng ta kỷ niệm76 năm Ngaỳ Cách mạng Tháng Tám . xin giới thiệu bài thơ " Cách mạng mùa Thu" của Nhất Tâm để chung ta cùng chia sẻ .
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tình Duyên sáng tỏa
Tình Duyên sáng tỏa
Xin giới thiệu bài thơ " Tình Duyên sáng tỏa" của Hương Quê để chúng ta cùng chia sẻ .