THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Đường thi cập nhật

KÍnh Viếng Người
KÍnh Viếng Người
Tổng Bí thư Ngưyễn Phú Trong qua đời là một tổn thất cho Đảng , cho dân cho gia đình đồng chí . Thơ Đường Hà Nội cùng toàn thể Hội viên chia buốn sâu sắc tới Tổng Bí thư và gia quyên .
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Tình Đá
Tình Đá
XIn giới thiệu Bài thơ Tình Đá của Trương Nữ Hương Thuỷ để chúng ta cùng chia sẻ