THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Chao năm mới -2020

Chào Năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Năm 2019  Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của  lãnh đạo Trung tâm VH Thành phố, chúng ta  tổ chức thành công hai sự kiện  Tham gia Ngày thơ Nguyên Tiêu tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, giao lưu trình diễn thơ chào mừng  75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám  và kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2/9. Ra mắt tập thơ Đường Hà Nội XI , Tổ chức Sơ kết và Tổng kết sự hoạt động trong năm được Giám đốc Trung tâm Thành phố khen thưởng . Nhất là việc tham gia giao lưu trình diễn thơ với Các câu lạc bộ do Trung tâm Tổ chức đơn vị chúng ta cũng đã có đóng góp đáng kể.

Một mảng hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ điện tử “ thoduonghanoi.com“ của chúng ta, cùng với  hàng ngàn những sáng tác của các thành viên làm nội dung  hoạt động hết sức phong phú,

.     Năm 2020 mọi hoạt động của Câu lạc bộ tập trung vào việc sáng tác để ra mắt Tập thơ Đường Hà Nội XII, tham gia Ngày thơ Nguyên Tiêu Quốc Tử Giám, tập trung cho buổi giao lưu , trình diễn thơ năm 2020 tại khu Chùa Trầm , Chương Mỹ. Điều mong muốn lớn nhất là mỗi thành viên phải không ngừng nâng cao bút pháp để đẩy chất lượng thơ sáng tác lên một tầm cao hơn nữa.

  Mong rằng dưới mái nhà chung Câu lạc bộ thơ luật Đường Hà Nội chúng ta,  chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta để lại hàng ngàn năm nay ngày càng sáng giá hơn nữa. Hội viên chúng ta xứng đáng là những chiến sĩ văn hóa trong những tập niên lịch sử đầu thế kỷ XXI.của Thủ đô Ngàn năm văn hiến.

                      Năm 2020. Năm mới, thắng lợi mơí . Thành công mới! 

                                                                                BBT.