THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Chào năm mới ! 2017
   Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng.      
             Câu lạc bộ thơ Đường luật chúng ta  đã đóng góp vào ngày thơ Nguyên tiêu tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng được Hội Nhà văn cấp giấy khen, và trong năm qua đã góp phần tổ chức thành công ngày Hội thơ Đường toàn quốc lần thứ XI tại thành phố Đà Nẵng, hội thảo “ Tú Xương với thơ Đường luật Việt Nam” tại Thành phố Nam Đinh- Quê hương của cụ Tú Xương . Một mảng hoạt động rất thời sự và hiệu quả đó là Trang thơ điện tử “ thoduonghanọi.com“ của chúng ta cùng với tập thơ Đường Hà Nội 8 , với nội dung phong phú, tập thơ dày trên 600 trang do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành và còn nhiều sáng tác của Hội viên ở các Câu lạc bộ cơ sở trong 17 quận, huyện  cùng với những buổi giao lưu từ Câu lạc bộ thành phố tới Câu lạc bộ cơ sở đã đóng góp tích cực vào hoạt động văn hóa của Thủ đô trong năm qua. Một thành công lớn của Chúng ta là đã tổ chức thành công Ngày giao lưu, trình diễn thơ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Ngày Quốc khánh 2/9 tại hội trường Trung tâm. Kết quả có 5 CLB cớ sở xếp loại A, còn lại là xếp loại B. Một lần nữa chúng ta đã khân sấu hóa trình diên thơ, để chắp cánh cho thơ Đường bay cao hơn nữa. 
      Bước sang năm 2017 mọi hoạt động của Câu lạc bộ chúng ta cũng cần phải phấn đấu, để khắc phúc những mặt còn tồn tại, nhất là hoạt động ở dưới các câu lạc bộ sơ sở. Mong rằng dưới mái nhà chung Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội, chúng ta chung vai sát cánh làm cho nguồn thơ Đường luật – một di sản văn hóa mà cha ông chúng ta để lại hàng năm nay ngày càng sáng giá và chắp cánh bay cao, bay rộng hơn nữa. 
                     Năm 2017 năm mới, thắng lợi mơí ! BBT.