THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Ngón chơi thơ: Xướng - họa 3 trong 1
01-07-2019
9868.jpgTrân trọng giới thiệu bài họa của Thi sỹ Trần văn Cường cùng bạn thơ Thu Hằng:

HỌC TẬP SƯ PHỤ TRIỆU TRIỆU, THỬ NGHIỆM NGÓN CHƠI THƠ ĐƯỜNG: "XƯỚNG HỌA 3 TRONG 1"

*****************************

BA BÀI XƯỚNG CỦA THU HẰNG (CLB ĐÔNG ĐÔ)

Bài 1: QUẢ ĐỒI

Bác mẹ cho Hằng hai Quả ĐỒI

Quả nào cũng mũm mĩm mâm XÔI

Chóp thời nhọn hoắt giương giương đắc

Lưng lại trơn tru trắng trắng KHÔI

Người muốn leo ngay xem tí một

Kẻ đòi mua đứt thú nhân ĐÔI

Ai đời lại bán cho không đấy

Nhưng phải thử tài một chút THÔI.

---------

Bài 2: VƯỜN EM

Khi nào thong thả đến vườn EM

Thỏa thích ngắm nhìn cấm bứt XEM

Lủng lẳng bưởi bòng đầy trước cửa

Lung linh nhãn mít khối bên THỀM

Then cài bảo quản còn nguyên vẹn

Của đóng giữ gìn chửa bóc TEM

Gặp bạn đồng môn đôi trái tặng

Bằng không nhất rụng mặc ai THÈM.

----------

Bài 3: CỦA HỒI MÔN: CÁI AO EM

Bác mẹ cho em một cái AO

Gần xa biết tiếng hỏi thăm VÀO

Người thì năn nỉ thuê nuôi cá

Kẻ cứ vật nài lấy thả NGAO

Chỉ thích nuôi tôm tôm nảy nở

Lại mê thả cá cá dồi DÀO

Còn xem quân tử ai lành vía

Ý hợp tâm đầu mấy cũng TRAO

********************************

BÀI HỌA 3 TRONG 1 CỦA VĂN CƯỜNG

(theo thể thuận nghịch hoán vị tại cú)

VƯỜN ĐỒI EM

1. Bài họa 1 (nguyên vận): Đọc xuôi 1 2 3 4 5 6 7 :

Trái ngọt EM TRAO giữa đỉnh ĐỒI

Thử VÀO XEM được đắp bờ XÔI

Sôi DÀO chữ đẹp tài quân tử

Tỏa sáng THỀM tươi sắc á KHÔI

Ngăn cợt nhả niềm vui bớt một

Cấm tòm TEM nỗi khổ nhân ĐÔI

Nhìn AO cá lặng lòng NGAO ngán

Đến chết THÈM yêu , có vậy THÔI !

-----------

2. Bài họa 2 (nguyên vận): Đổi vị trí ba chữ đầu với ba chữ cuối trong một dòng: 5 6 7 4 1 2 3

Giữa đỉnh ĐỒI TRAO trái ngọt EM

Đắp bờ XÔI được thử VÀO XEM

Tài quân tử đẹp sôi DÀO chữ

Sắc á KHÔI tươi tỏa sáng THỀM

Vui bớt một niềm ngăn cợt nhả

Khổ nhân ĐÔI nỗi cấm tòm TEM

Lòng NGAO ngán lặng nhìn AO cá

Có vậy THÔI, yêu đến chết THÈM !

-------------------

3. Bài họa 3 (loạn vận): Hoán vị một số chữ trong toàn bài 56 chữ

Giữa đỉnh ĐỒI EM trái ngọt TRAO

Bờ XÔI được đắp lặng nhìn AO

Nhân ĐÔI nỗi khổ tòm TEM cấm

Bớt một niềm vui cợt nhả VÀO

Tươi sắc á KHÔI THỀM tỏa sáng

Đẹp tài quân tử chữ sôi DÀO

Thử XEM có ngán ngăn lòng vậy

Yêu đến THÔI THÈM, chết cá, NGAO !

VĂN CƯỜNG, 8/2017

Tác giả BBT