THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Thông báo về việc ổn định tổ chức Ban Chủ nhiệm
15-04-2013
CLB tho duong.jpg  Vừa qua BCH CLB thơ Đường Hà Nội có cuộc họp để củng cố tổ chức. Xin giới thiệu nguyên văn Biên bản Hội nghị

  TRUNG TAM VH HÀ NỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC bỘ THƠ ĐƯỜNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                --------------------------

                                                                                Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2013

 

                                                      BIÊN BẢN

                   HỘI NGHỊ BAN CHỦ NHIỆM ỔN ĐỊNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

         Sáng ngày 8/4/2013 Tại hội trường Trung tâm VH Hà Nội Ban chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội đã tổ chức phiên họp theo định kỳ bàn chuyên về việc ổn định tổ chức .

         Dự họp có mặt là 16 thành viên vắng 3 thành viên .

 

         Nội dung gồm :  Do hoàn cảnh gia đình và công việc ở Hội thơ Đường luật VN Ông Nguyễn Văn Thụ , và ông Nguyễn Hữu Độ xin nghỉ .

 

      Tập thể BCN đã đồng ý và thảo luận một số phương án cho công tác tổ chức, cuối cùng đã đi tới thống nhất phương án như sau:

 

              Bộ phận thường trực gồm;

 

1.       Ông Nguyễn  Đức Thọ  Chủ nhiệm – phụ trách chung-CN Trang báo

2.      Ông Đinh Nho Hòng   - P. chủ nhiệm Thường trực- Kiêm Tổ chức

3.      Ông Phạm Hồng Ánh  . P. Chủ nhiệm Phụ trách biên tâp , kiêm chủ nhiệm chiếu thơ Từ Liêm

4.      Ông Nguyễn Chương Phú  P.Chủ nhiệm . Phụ trách Thi đua, biên tập, và kiêm Chủ nhiệm chiếu thơ Hàn Thuyên.

5.      Ông Lê Đức Mỹ . Ủy viên - Chánh Văn Phòng CLB

6.      Bà Linh Lâm  .Ủy viên – Phụ trách Tài chính. Kiêm Chủ nhiệm chiếu thơ Mỹ Đức - Ứng Hòa.

 

             Các Ủy viên phụ trách các chiếu thơ :

 

1.      Ông Nguyễn Chí Công ( thay ông Phạm Hải Khang). Chủ nhiệm chiếu thơ Thanh Oai

2.      Ông Nguyễn Đăng Thú ( thay ông Giang Thanh) chủ nhiệm chiếu thơ Hoài Đức

3.      Ông Nguyễn Đình Luận ( thay ông Nguyễn Hữu  Lộc ) chủ nhiệm chiếu thơ Quốc Oai

4.      Ông Cấn Văn Thăng Chủ nhiệm chiếu thơ Thạch Thất

5.      Bà Minh Toan Chủ nhiệm chiếu thơ Cầu Giấy

6.      Ông Nguyễn Thiều Chủ nhiệm chiếu thơ Đông Anh

7.      Ông Vũ Văn Thuật Chủ nhiệm chiếu thơ Long Biên

8.      Ông Đỗ Biện Chủ nhiệm chiếu thơ Hà Đông

9.      Ông Cao Anh Định Chủ nhiệm chiếu thơ Đan Phượng

10. Ông Trần Văn Hải Chủ nhiệm chiếu thơ Chương Mỹ

11. Ông Kim Ngọc Bảo  Tham gia Ban biên tập CLB.

 

        Hội nghị đã nhấn mạnh vài trò hết sức quan trọng của Các Thành viên phụ trách các chiếu thơ để cùng Bộ phận Thường trực duy trì và phát triển phong trào.

                                                       

Hội nghị đã thông qua và nhất trí 100% . nội dung biên bản .

 

( Biên bản đã lạp thành nhiều bản : Gửi Trung tâm VH 1 bản – để báo cáo. Gửi mỗi thành viên Ban chủ nhiệm 1 bản )

 

 

 

 Thư ký Hội nghị                                              TM/ Ban Chủ nhiệm   

                                                                                                                                            

           Đinh Nho Hồng – Đã ký                                        Nguyễn Đức Thọ - Đã ký

Tác giả BBT giới thiệu