THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Ban Chủ nhiệm và Danh sách Hội viên Câu lac bộ
25-12-2012
CLB tho duong.jpg     Thời gian từ Đại hội lần thứ nhất tơi 30/12/ 2012

                BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ ĐƯỜNG HÀ NỘI                      

 

 Sau đại hội lần thứ nhất CLB thơ Đường Hà Nội Ban Chủ nhiệm gồn có 19 vị và đã được Giám đôc Trung tâm VH Hà Nội ra quyết định công nhận gồm

1.      Ông Nguyễn Văn Thụ Chủ nhiệm

2.      Ông  Nguyễn Hữu Độ P.Chủ nhiẹm

3.      Ông Nguyễn Đức Thọ  P.Chủ nhiệm

4.      Ông Nguyễn Chương Phú  P. Chủ nhiệm ( phụ trách Hàn Thuyên)

5.      Ông Phạm Hồng Ánh  P. Chủ nhiệm ( phụ trách Từ Liêm)

6.      Ông Đình Nho Hồng    UV Văn Phòng

7.      Lê Đức Mỹ  UV Văn Phòng

8.      Ông Kim Ngọc Bảo Ủy Viên

9.      Ông Đỗ Biện  UV phụ trách Hà Đông

10. Ông Cấn Văn Thăng Ủy viên phụ trách Thạch Thất

11. Ông Cao Anh Định Ủy viên phụ trách Đan Phượng

12. Bà Lỗ Minh Toan Ủy viên phụ trách Cầu Giấy

13. Ông Nguyên Đức Thanh Ủy viên phụ trách Hoài Đức ( hiện nay Ông Nguyễn Đăng Thú thay thế phụ trách Hoài Đức )

14. Ông Trần Văn Hải Ủy viên Phụ trách Chương Mỹ

15. Ông Nguyễn Hữu Lộc Ủy viên phụ trách Quốc Oai . Nay đã mất . Ông Nguyễn Đình Luận thay thế .

16. Ông Phạm Hải Khang Ủy viên phụ trách Thanh Oai

17. Bà Linh Lâm Ủy viên phụ trách Mỹ Đức Ứng Hòa

18. Ông Vũ Văn Thuật Ủy viên phụ trách Long Biên

19. Ông Nguyễn Thiều Ủy viên phụ trách Đông Anh .

 

   Cấp cơ sở của Câu lạc bộ được gọi là Chiếu thơ , cũng có Ban chủ nhiệm .

Được cơ sở tín nhiệm tiến cử là Chủ nhiệm và tham gia Ủy viên BCN Câu lạc bộ thành  phố .

 

        DANH SÁCH HỘI VIÊN CLB TÌNH TỚI

                                   30/12/2012

        Chiếu thơ Thạch Thất

1

Phan Văn Cửu

2

Lê Duy Tân

3

Vũ Thị Độ

4

Lê Đức Thu

5

Phan Văn Hưng

6

Kiều Tiến Lương

7

Hoàng Trọng Quang

8

Nguyễn Đức Đào

9

Đặng  Phụ

10

Nguyễn Thiên Thai

11

Vương Quốc Trung

12

Nguyễn Xuân Hòa

13

Đỗ Tỏa

14

Nguyễn Đức Hương

15

Đinh Văn Đơng

16

Trần Sửu

17

Nguyễn Khả Tình

18

Cấn Văn Thăng

19

Nguyễn Thị Thu Hà

20

Phí Mạnh Bình

21

Nguyễn Hữu Hạnh

22

Nguyễn Văn Yên

23

Cấn Văn Đích

24

Cấn Thị Đối

25

Như Huế

26

Phạm Thị Huệ

27

Cao   Minh Hoa

28

Đỗ Hội

29

Đức Thọ                

30

Hoàng Thế Liệu                  = 30

 

 

 Chiếu Thơ Chương Mỹ

1

Cao Văn Tân

2

Cao Tiến Thường

3

Hà Việt Úc

4

Bùi Văn Bật

5

Lê Khắc Khoán

6

Cao Hoàng Diệp

7

Cao Thị Tám   + 3 =  10

 

 

   Chiếu Thơ Hà Đông

1

Nguyễn Thị Chuyên

2

Nguyễn Thị Kim Dung

3

Thu Diếp

4

Đinh Nho Hồng

5

Trịnh Thị Thu Loan

6

Hồng Loan

7

Tương Mai

8

Minh Nhẫn

9

Trần Trung Tuấn

10

Trần Đăng Thuật

11

Nguyễn Phú Thăng

12

Xuân Lâm

13

Đỗ Biện

14

Đàm Văn Quả

15

Phạm Quế Hằng    = 15

 

 

   Chiếu Thơ Quốc Oai

1

Nguyễn Doãn Đăng

2

Trịnh Thế Hào

3

Nguyễn Huân

4

Hoàng Minh Hiến

5

Tống Tấn Khiên

6

Nguyễn Hữu lộc

7

Nguyễn Đình Luận

8

Vương Đình Thức

9

Cấn Xuân Trường

10

Nguyễn Như Thế

11

Triệu Văn Huấn

12

Nguyễn Hữu Vịnh

13

Nguyễn Thịnh Phụng

14

Nguyễn Đạt Xứng

15

Phạm Gia Giáo

16

Dương Thị Diệu Thu

17

Nguyễn Phú Chí

18

Ngô Huy Dương

19

Nguyễn Duy Cách

20

Lê Quang Cự

21

Nguyễn Bá Chính

22

Vũ Văn Quỹ

23

Phan Lạc Thịnh

24

Nguyễn Minh Đức

25

Lê văn Kháng

26

Nguyễn Đại Lượng

27

Cấn Đăng Hải   + 7  = 34

 

 

 Chiếu Thơ Đông Anh

1

Đỗ Văn Bảng

2

Nguyễn Thanh Hằng

3

Lê Thị Trà My

4

Ngô Đăng Thu

5

Nguyễn Văn Thấm

6

Nguyễn Thiều

7

Trần Tiến Tĩnh

8

Chu Đức Tính

9

Ngô Vĩnh Tưởng

10

Lê Quang Trạch

11

Trịnh Xuân Quang

12

Ngô Ích Vĩnh

13

Nguyễn Văn Bảo    =  13

 

 

 Chiếu Thơ Đan Phượng

1

Nguyễn Hữu Bút

2

Nguyễn Văn Chúc

3

Hữu Minh Cương

4

Nguyễn Đức Duệ

5

Cao Anh Định

6

Nguyễn Văn Hảo

7

Giang Hoàng Thung

8

Trần Tuyết

9

Nguyễn Ngọc Thủy

10

Nguyễn Đình Thịnh

11

Nguyễn Văn Sỹ Nguyện

12

Hoàng Minh Ngọc

13

Đồng Sinh Nhật

14

Lều Huy Xuyên

15

Diệu Phúc Trung    = 15

 

 

  Chiếu thơ Mỹ Đức - Ưng Hòa

1

Vũ Thị Việt Bằng

2

Đào Thiện Dân

3

Đặng Thị Điểm

4

Nguyễn Hữu Độ

5

Nghiêm Hạt

6

Đỗ Thanh Hoa

7

Đỗ Thị Hòa

8

Mai Xuân Hội

9

Nguyễn Thị Huệ

10

Nguyễn Duy Hùng

 

11

Minh Khôi

12

Huy Lâm

13

Linh Lâm

14

Phùng Thị Lễ

15

Nguyễn Hoàng Mai

16

Nghiêm Thị Muôn

17

Lê Đức Mỹ

18

Mai Tuyết Nghĩa

19

Kiều Nhâm

2

Nguyễn Thị Phúc

21

Nguyễn Văn Sinh

22

Nguyễn Hà Sơn

23

Nguyễn Hữu Tăng

24

Nguyễn Thị Hồng Thắm

25

Nguyễn Văn Thụ

26

Trần Văn Tráng

27

Đỗ Xuân Túy

28

Kiều Ngọc Úc

29

Hà Vọng          = 29

 

 

 

    Chiếu thơ Hoài Đức

1

Đàm Quang Dự

2

Nguyễn Bá Bảo

3

Thanh Bình

4

Nguyễn Duy Đồng

5

Nguyễn Hữu Hảo

6

Nguyễn Văn Hoàn

7

Nguyễn Bá Lệ

8

Lê Trần Lợi

9

Viết Lợi

10

Ngô Văn Tâm

11

Vũ Túc

12

Nguyễn Kim Việt

13

Giang Thanh

14

Vũ Xuân Tình

15

Nguyễn Đăng Thú

16

Bùi Quang Nghĩa

17

Nguyễn Đình Sơn     = 17

 

 

 

   Chiếu Thơ Từ Liêm

1

Phạm Hồng Ánh

2

Kim Ngọc Bảo

3

Nguyên Thị Bồng

4

Lương Văn Chiến

5

Nguyễn Năng Cường

6

Phan Xuân Diệu

7

Trung Du

8

Đỗ Ban Đông

9

Nguyễn Xuân Hiền

10

Vũ Lê Hùng

11

Trọng Khoát

12

Cao Nhất Linh

13

Nguyễn Văn Mễ

14

Nguyễn Đắc Nhàn

15

Vũ Khắc Nhượng

16

Phan Trường Nguyên

17

Nguyễn Trọng Nhã

18

Đặng Văn Phú

19

Nguyễn Phiêu

20

Nguyễn Thị Tài

21

Lý Trần Thuần

22

Nguyễn Duy Thương

23

Vũ Thị Tỉnh

24

Nguyễn Bá Tước

25

Đỗ Minh Tuấn

26

Đỗ Linh Xuân

27

Việt  Hồng

28

Đỗ Minh Bé

29

Trần Đức Chính            = 29

 

 

     Chiếu Thơ Long Biên

1

Hoàng Trần Mạnh Cường

2

Lê Hoài

3

Vũ Bá Thược

4

Vũ Quốc Bảo

5

Nguyễn Quang Noản

6

Nguyễn Thanh Bình

7

Nguyễn Phú Hiền

8

Nguyễn Khắc Thanh

9

Kiều Bích Liên

10

Bùi Thị Thu

11

Vũ Văn Thuật

12

Lương Văn Trước

13

Nguyễn Thanh Tình

14

Lâm Đức Lạp

15

Nguyễn Quang Bá

16

Lưu Văn Hùng

17

Đỗ Vĩnh Khánh

18

Vũ Thị Kim Quy

19

Trần Hinh

20

Bùi Tuấn Anh

21

Nguyễn Thị Thanh Hiền   = 21

 

 

     Chiếu thơ Cầu Giấy             

1

Nguyễn Ngọc Cơ

2

Vũ Hùng

3

Lê Hữu Hợp

4

Hoàng  Thị Ngọc Hồi

5

Nguyễn Văn Hồ

6

Xuân Hồng

7

Minh Toan

8

Minh Thiêm

9

Ngô Đình Thảo

10

Phí Thị Hường

11

Phạm Thị Giáp           = 11

 

 

    Chiếu thơ Hàn Thuyên

1

Từ Văn Bái

2

Phạm Thị Thanh Minh

3

Phạm Văn Thử

4

Dương Xuân Tấn

5

Đào Mạnh Khuyến

6

Nguyễn Hữu Mạnh

7

Trần Thanh Hương

8

Hà Đình Trung

9

Nguyễn Chương Phú

10

Hồ Văn Thiện

11

Văn Long

12

Nguyễn Xuân Lộc

13

Nguyễn Duy Nghĩa

14

Nguyễn Đình Nghị

15

Nguyễn Thanh Trì

16

Trần Đình Lý

17

Phạm Minh Khôi

18

Trần Vũ Chu

19

Phạm Huy Thuận

20

Nguyễn Đắc Công          = 20

                 

                      Tổng số :  249 Hội viên

 

 

Tác giả BCN